Vergoedingen

Kinderfysiotherapie
De eerste 18 behandelingen in een kalenderjaar vallen onder de basisverzekering van jouw zorgverzekeraar. Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeringen behalve CZ en Juzt (CZ). Bij deze verzekeringen moet je mogelijk, afhankelijk van je polis een eigen bijdrage betalen. Vraag dit van te voren na bij CZ, zij kunnen je dit direct vertellen. Ben je verzekerd bij een andere partij dan krijg je in ieder geval 100% vergoed. Boven de 18 behandelingen kun je een vergoeding krijgen vanuit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van de aanvullende verzekering. Je verzekeraar kan je dit vertellen.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, vergoed door de gemeente
Voor basis-GGZ, vergoed door de gemeente, is een verwijzing van de huisarts (of jeugdarts of sociaal team) noodzakelijk. Of jouw kind in aanmerking komt voor een vergoed EED-onderzoek wordt in de meeste regio's getoetst door een poortwachter. De school helpt bij de aanvraag naar de poortwachter.

Expertisecentrum Uniek levert binnen de zorgpraktijk ook vergoede zorg volgens de Jeugdwet. Wij zijn gecontracteerd in de regio's Utrecht-Zuid-Oost, Amersfoort, Foodvalley, RivierenlandKanMeer, Holland Rijnland, Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), MVS, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Gooistreek, Zuid-Kennemerland en Amsterdam Amstelland.In Schiedam en Rotterdam is alleen vergoede GGZ mogelijk, geen vergoede EED-behandelingen.

Jeugd- en kindpsychologie / Orthopedagogiek, particuliere zorg
Onderzoek en advies bij het vastlopen of bij twijfels over de leerontwikkeling van jouw kind is bij Uniek altijd mogelijk.

Tarieven psychologisch en didactisch onderzoek zonder verwijsbrief:

Onderzoek naar mogelijke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie: 1.320,-
Onderzoek naar aandacht en concentratie en/of gedragsproblemen: 1.320,-
Intelligentieonderzoek afhankelijk van het gebruikte instrument
Intelligentieonderzoek afname met de niet verbale intelligentietest SON (NT2 leerlingen): 660,-
Intelligentieonderzoek WISC of RAKIT: 870
Overige testen: 870
Individuele behandelsessies (per uur): 120,=

Je kunt overleggen of school een deel kan vergoeden als de vraag van u gedeeld wordt door de school.

Ergotherapie
Valt 100% onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. CZ- en Juzt-verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (afhankelijk van de polis, altijd nagaan bij jouw verzekeraar).

Logopedie
Valt 100% onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. CZ- en Juzt-verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (afhankelijk van de polis, altijd nagaan bij jouw verzekeraar).

Voor logopedie is een verwijzing van een arts nodig.

Afmelden 
Mocht je de afspraak niet kunnen nakomen, kan dit tot maximaal 24 uur van te voren nog worden afgezegd. Wordt deze afspraak later afgezegd, dan kan de zorgverlener geen andere werkzaamheden meer plannen en wordt de geplande tijd bij je in rekening gebracht. De kosten voor een niet nagekomen zitting zijn:

1-ste keer (coulance tarief): €18,-
2-de en volgende keren (tarief normale zitting): €40,-

Speltherapie
Speltherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms wordt dit gedeeltelijk vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het onderdeel vormt van een psychologische behandeling, kan de gemeente een vergoeding bieden vanuit de jeugdwet.

Tarieven:
Kennismaking (telefonisch) 0,-
Intakegesprek 90,-
Spelobservatiesessie, Speltherapiesessie 90,-
Observatieverslag/Werkplan en Eindverslag 90,-
Oudergesprekken/begeleiding 90,-
Speltherapie evaluatie (20 min) 30,-

Remedial teaching
De kosten voor remedial teaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het tarief voor remedial teaching is 60,- per uur. Voor gespecialiseerde remedial teaching is dat 65,- per uur.
Behandelingen van 30 of 45 minuten zijn ook mogelijk.

Rots en Water
Particluiere Rots en Water-training wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars geven een bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Kijk daarvoor in de voorwaarden van je verzekering.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.nl

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.