Vergoedingen

Kinderfysiotherapie
De eerste 18 behandelingen in een kalenderjaar vallen onder de basisverzekering van jouw zorgverzekeraar. Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeringen behalve CZ en Juzt (CZ). Bij deze verzekeringen moet je mogelijk, afhankelijk van je polis een eigen bijdrage betalen. Vraag dit van te voren na bij CZ, zij kunnen je dit direct vertellen. Ben je verzekerd bij een andere partij dan krijg je in ieder geval 100% vergoed. Boven de 18 behandelingen kun je een vergoeding krijgen vanuit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van de aanvullende verzekering. Je verzekeraar kan je dit vertellen.

Kinderpsychologie, vergoed door de gemeente
Voor basis-GGZ, vergoed door de gemeente, is een verwijzing van de huisarts (of jeugdarts of sociaal team) noodzakelijk. Of jouw kind in aanmerking komt voor een vergoed dyslexieonderzoek (ED) wordt in de meeste regio's getoetst door een poortwachter. De school helpt bij de aanvraag naar de poortwachter.

Wij zijn gecontracteerd in de regio's Utrecht-Zuid-Oost, Lekstroom, Amersfoort, Foodvalley, RivierenlandKanMeer, Holland Rijnland, Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland (NSDMH), MVS, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Kennemerland/IJmond, Gooistreek, Amsterdam Amstelland.

Kinderpsychologie, particuliere zorg
Wanneer je zorgen hebt over het gedrag of de (leer)ontwikkeling van je kind, is onderzoek of behandeling bij Uniek mogelijk.

Tarieven psychologisch en didactisch onderzoek zonder verwijsbrief:

Onderzoek naar mogelijke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie: € 1.144,- 
Onderzoek naar aandacht en concentratie en/of gedragsproblemen: € 1.144,- 
Dyslexieonderzoek zonder IQ € 676,-

Intelligentieonderzoek afname met de niet- verbale intelligentietest SON (bijvoorbeeld bij NT2 leerlingen): € 572,- 
Intelligentieonderzoek WISC of RAKIT: € 780,-                              Intelligentieonderzoek jonge kinderen (2.5 t/m 7 jaar) WPPSI: €780

Individuele behandelsessies (per uur, 45 min behandeling en 15 min voorbereiding/afwerking): € 120,=
Breed onderzoek : 18-24 uur (€ 104 per uur)

Tarieven kinderpsychologie behandeling: 
Individuele behandelsessies (per uur): € 120,=,- 
Ouderbegeleiding of leerkrachtbegeleiding (per uur): € 120,- 
Observatie in de klas + observatieverslag: € 240,- 
Eindevaluatieverslag (incl. evaluatiegesprek van 20 minuten) € 160,- 
Kinderpsychologie evaluatiegesprek (20 min) € 40,- 
Behandelplan € 120,- 

Je kunt overleggen of school een deel kan vergoeden als jouw vraag gedeeld wordt door de school.

Ergotherapie
Valt 100% onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. CZ- en Juzt-verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (afhankelijk van de polis, altijd nagaan bij jouw verzekeraar).

Logopedie
Valt 100% onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar. CZ- en Juzt-verzekerden krijgen via ons een vergoeding tussen de 65% (CZ- Just polis) en 100% (afhankelijk van de polis, altijd nagaan bij jouw verzekeraar).

Voor logopedie is een verwijzing van een arts nodig.

Afmelden 
Mocht je de afspraak niet kunnen nakomen, kan dit tot maximaal 24 uur van te voren nog worden afgezegd. Wordt deze afspraak later afgezegd, dan kan de zorgverlener geen andere werkzaamheden meer plannen en wordt de geplande tijd bij je in rekening gebracht. De kosten voor een niet nagekomen zitting zijn:

1-ste keer (coulance tarief): € 18,-
2-de en volgende keren (tarief normale zitting): € 40,-

Speltherapie
Of speltherapie vergoed wordt, verschilt per gemeente. De medewerkers van Uniek kunnen je vertellen hoe het in jouw gemeente geregeld is. Als de gemeente (een deel) vergoedt, is er een verwijzing van een (huis)arts of een beschikking van het Jeugdteam (Sociaal team/ wijkteam/ CJG) nodig.
Als de gemeente de speltherapie niet vergoed, is het soms mogelijk om gedeeltelijke vergoeding te krijgen vanuit je aanvullende zorgverzekering. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar.

Een particulier traject is ook mogelijk. Hiervoor is geen verwijsbrief of beschikking nodig.
Tarieven:
Intakegesprek (45 minuten) € 90,- 
Spelobservatie(45 minuten) + observatieverslag € 180,-,  
Speltherapiesessie (45 minuten) € 90,- 
Behandelplan € 90,-
Eindevaluatieverslag (incl. evaluatiegesprek van 20 minuten) € 180,- 
Oudergesprek/-begeleiding € 90,- 
Speltherapie evaluatiegesprek (20 min) € 30,- 

Remedial teaching
De kosten voor remedial teaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Het tarief voor remedial teaching varieert van € 60,- tot € 65,-  euro per uur. 
Behandelingen van 30 of 45 minuten zijn ook mogelijk.

Rots en Water
Particluiere Rots en Water-training wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars geven een bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Kijk daarvoor in de voorwaarden van je verzekering.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.