kind krijgt leerondersteuning van Uniek
Remedial Teaching
Ondersteuning en begeleiding bij het leren

Wanneer jouw kind leerproblemen ervaart kan dat voor hem of haar behoorlijk lastig zijn. Het betekent dat jouw kind moeite heeft met het oppikken van nieuwe dingen en het verwerken van informatie gaat niet zo makkelijk als bij andere kinderen en dat kan frustrerend zijn. Soms kunnen leerproblemen zelfs zorgen voor gevoelens van faalangst en onzekerheid.

Heeft jouw kind een leerprobleem of is er een vermoeden? Is er een achterstand ontstaan of lukt het gewoon even niet? Meld dan nu aan.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching (Rt) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaald(e) leer- of gedragsprobleem/stoornis.  
RT Uniek biedt ondersteuning aan kinderen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen en aan kinderen met dyslexie of dyscalculie. De ondersteuning is aangepast op wat elke leerling nodig heeft. Dit zal voornamelijk gericht zijn op het leerproces, veelal taal of rekenen. 

Na 1 of 2 begeleidingsmomenten maakt de remedial teacher een handelingsplan. Dit plan wordt elke 8 tot 10 weken geëvalueerd. Elke week stuurt de remedial teacher een mail met hoe de begeleiding die week is gegaan en waar aan gewerkt is. Indien nodig kan de remedial teacher eerst een diagnostisch onderzoek afnemen. 

Bij onze begeleiding gebruiken we aantrekkelijk materiaal dat bewezen effectief is, zoals; Taal in Blokjes, speciaal ontwikkelde lees- en leerboeken, ICT materialen en leuke en leerzame spellen. 

Lees-, spelling- en rekenondersteuning kan op school gegeven worden. Kijk bij onze locaties om te zien waar we op dit moment een praktijkruimte hebben. Ook voor andere locaties kun je contact met ons opnemen. We kijken dan wat de mogelijkheden zijn. 

Kind krijgt leerondersteuning van uniek.1920x0

Waarbij kunnen wij jouw kind bij helpen?

Leesvaardigheid

 De remedial teacher helpt je beter te leren lezen met speciale leesstrategieën en persoonlijke begeleiding.

Taal (spelling en begrijpend lezen)

De remedial teacher helpt je beter te worden in rekenen door duidelijke uitleg en oefeningen.

Rekenvaardigheid

De remedial teacher helpt je beter te worden in rekenen door duidelijke uitleg en aangepaste instructies, zodat je de concepten begrijpt en je rekenvaardigheden verbetert.

Organisatievaardigheden

We houden rekening met verschillende uitdagingen, zoals concentratieproblemen, dyslexie, AD(H)D, ASS, autisme, onzekerheid en faalangst. We helpen kinderen met het plannen van taken, beter opletten en handige manieren van leren. Ook werken we aan zelfvertrouwen en verminderen we faalangst door positieve leerervaringen.

Kind met mentale problemen

Samenwerking met andere experts

In onze multidisiciplinaire praktijken werken als onze experts samen. Indien nodig kan jouw kind ook behandeling krijgen door een kinderpsycholoog of orthopedagoog waar het gaat om cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hulp van een kinderfysiotherapeut om de schrijfvaardigheid van jouw kind te verbeteren behoort tot de mogelijkheden. Verder hebben wij Rots en Water-trainers die jouw kind individueel kunnen begeleiden om sterker in hun schoenen te komen staan.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.