kind krijgt leerondersteuning van Uniek
Remedial Teaching
Ondersteuning en begeleiding bij het leren

Wanneer jouw kind leerproblemen ervaart, kan dat voor hem of haar behoorlijk lastig zijn. Het betekent dat jouw kind moeite heeft met het oppikken van nieuwe dingen, en het verwerken van informatie gaat niet zo makkelijk als bij andere kinderen. Dit kan soms leiden tot wat strubbelingen op school, en dat is begrijpelijk frustrerend voor jouw kind. Soms kunnen leerproblemen zelfs zorgen voor gevoelens van faalangst en onzekerheid.

Heeft jouw kind een leerprobleem of is er een vermoeden? Is er een achterstand ontstaan of lukt het gewoon even niet? Uniek helpt jouw kind dit aan te pakken.

Waarom leerproblemen?

Je vraagt je misschien af waarom jouw kind leerproblemen heeft. Er zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren. Het kan te maken hebben met erfelijke aanleg, kleine verschillen in de hersenen, invloeden van buitenaf, of soms zelfs de omgeving waarin jouw kind opgroeit. Het is ook mogelijk dat bepaalde leerstoornissen een rol spelen en het leren bemoeilijken.

Waarbij kunnen wij jouw kind bij helpen?

Leesvaardigheid

Uniek kan helpen bij het verbeteren van de leesvaardigheid door aangepaste leesstrategieën en individuele begeleiding

Dyslexie

Voor kinderen met dyslexie biedt Uniek technieken en oefeningen om lees- en spellingsproblemen te overwinnen, en om het zelfvertrouwen in lezen te vergroten.

Rekenvaardigheid

Uniek richt zich op het versterken van rekenvaardigheden, inclusief het begrijpen van concepten en het verbeteren van rekenvaardigheden door middel van aangepaste instructie.

Concentratieproblemen

Kinderen met concentratieproblemen krijgen hulp bij het ontwikkelen van aandachtsvaardigheden en technieken om zich beter te concentreren op hun taken.

ADHD

Uniek kan kinderen met ADHD ondersteunen bij het plannen en organiseren van taken, het verbeteren van hun aandacht en het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën.

Autisme

Voor kinderen met bijvoorbeeld ASS past Uniek Remedial Teaching aan aan hun specifieke behoeften, met de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het stimuleren van communicatie en interactie.

Onzekerheid en faalangst

Uniek kan helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en het verminderen van faalangst door positieve leerervaringen te bevorderen en strategieën aan te reiken om met angst om te gaan.

Kind met mentale problemen

Samenwerking met andere experts

In onze multidisiciplinaire praktijken werken als onze experts samen. Indien nodig kan uw kind ook behandeling krijgen door een kinderpsycholoog of orthopedagoog waar het gaat om cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar bijvoobeeld ook hulp krijgen van een kinderfysiotherapeut om de schrijfvaardigheid van jouw kind te verbeteren. Verder hebben wij Rots en Water-trainers die jouw kind individueel kunnen begeleiden om sterker in hun schoenen te komen staan.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.nl

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.