kind krijgt leerondersteuning van Uniek
Dyslexie en Leeronderonsteuning

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau."

Hoe herken jedyslexie?
Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren.
Daarom is het van belang dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Meestal gebeurt dit in groep 4. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes. Bij allochtone kinderen die thuis hun moedertaal spreken, is herkenning van dyslexie op de basisschool extra moeilijk. Problemen met lezen en spellen worden eerder gezien als algeheel probleem bij het Nederlands leren. Ook zij kunnen baat hebben bij vroegtijdige ondersteuning.

Geen dyslexie, maar toch moeizaam lezen
Alleen kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie komen in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. Ernstige dyslexie houdt in dat uw kind, ondanks structurele extra begeleiding op school niet of nauwelijks voorruit gaat, en in het leerlingvolgsysteem behoord tot de slechtste lezers. Soms is het nog te vroeg om enkelvoudige ernstige dyslexie vast te stellen, of merkt je dat de lees- en spelling ontwikkeling moeizaam verloopt. Ook dan kan je bij ons voor begeleiding terecht.

Algemene kenmerken
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

 • om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui
 • om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'
 • om de aandacht te houden bij 'klankinformatie' (gesproken woord)
 • met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
 • met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
 • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

Dit kan zich uiten in:

 • een te traag leestempo en ‘spellend’ lezen
 • een te hoog leestempo, ze lezen ‘gokkend’ en raden woorden
 • moeite met leesbaar schrijven
 • een traag schrijftempo en veel doorhalingen
 • veel spellingsfouten door belasting van het geheugen met een verkeerde tactiek
Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.nl

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.