kind krijgt leerondersteuning van Uniek

Dyslexie en Leerondersteuning

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen leerbehoeften.  Dyslexie maakt lezen en schrijven lastig en kan schoolprestaties en het zelfvertrouwen beïnvloeden. Het is belangrijk om te begrijpen wat dyslexie is en hoe we kinderen hierbij kunnen helpen.

Wat is dyslexie?
Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met het herkennen van woorden, het onderscheiden van klanken en het lezen van teksten. Het is belangrijk op te merken dat dyslexie niets te maken heeft met intelligentie. Het is een neurologische aandoening die een uitdaging kan zijn, maar met de juiste ondersteuning kunnen mensen met dyslexie zeer succesvol zijn!

Herkennen van dyslexie
Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Daarom is het van belang dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.
Enkele tekens die kunnen helpen bij het herkennen van dyslexie:

  • Moeite met lezen: langzaam lezen en vaak fouten maken of woorden raden in plaats van ze correct te lezen.

  • Spelfouten: veel fouten maken bij het schrijven van woorden, zelfs eenvoudige woorden.

  • Problemen met schrijven: handschrift kan slordig en moeilijk te lezen zijn.

  • Moeite met nieuwe woorden: het kan langer duren om nieuwe woorden te leren en te onthouden.
  • Problemen met klanken: moeilijk vinden om klanken in woorden te herkennen en te begrijpen, zoals het verschil tussen "kat" en "bal."
  • Niet leuk vinden om te lezen:  gefrustreerd kunnen raken en niet van lezen genieten omdat het zo moeilijk voor ze is.
  • Familiegeschiedenis: als andere familieleden dyslexie hebben, is er een grotere kans dat het kind het ook heeft.

Bij kinderen die thuis een andere taal spreken is herkenning van dyslexie op de basisschool extra moeilijk. Problemen met lezen en spellen worden eerder gezien als algeheel probleem bij het Nederlands leren. Ook zij kunnen baat hebben bij vroegtijdige ondersteuning.

Geen dyslexie, maar toch moeizaam lezen
Soms is het nog te vroeg om dyslexie vast te stellen maar merk je dat de lees- en spelling ontwikkeling van kind moeizaam verloopt. Ook dan kan je bij ons voor begeleiding terecht. Hoe eerder je aan de bel trekt hoe beter wij je kunnen helpen!

23 remedial teaching en dyslexie

Waar zijn we te vinden?

Bij Uniek Kind en Jeugdpraktijken hebben we een team van toegewijde professionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van ondersteuning aan kinderen met dyslexie.

We geloven sterk in samenwerking en communicatie tussen ouders, leraren en zorgverleners. Samen kunnen we de beste ondersteuning bieden om uw kind te helpen zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Benieuwd op welke locaties we zitten? 

Vergoeding

Uniek heeft een contract met bijna alle gemeente voor vergoede dyslexiebehandeling. Deze behandeling kan vaak op school plaatsvinden. In de meeste gevallen vergoeden gemeenten ook jeugdhulp-behandelingen. Een verwijzing vanuit een jeugdteam (CJG) of de huisarts opent de deur naar onze zorg.

Meer weten? Lees verder op onze pagina Vergoedingen dyslexie.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.