Jongen vergrootglas

Breed onderzoek

Om de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om een volledig beeld te hebben van de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind. Hiervoor is vaak verder onderzoek nodig.

Belangrijk om te weten is dat wij bij Uniek niet kijken naar enkel problemen die je kind ervaart, maar naar de mogelijkheden. Wat is er mogelijk om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen?

Wat is breed onderzoek en wanneer wordt het ingezet?
Als er vragen zijn over de ontwikkeling van je kind, is het fijn om met een breed onderzoek informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld de werkhouding en concentratie van je kind in de klas. Maar ook of je kind bijvoorbeeld angstig is, en hoe de sociale en emotionele ontwikkeling en het gedrag van je kind is.

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk die de psycholoog aan kan vragen binnen het breed onderzoek, allemaal ingericht om inzicht te geven in je kind.

Er wordt antwoord gegeven op vragen door middel van vragenlijsten voor kind, ouders en eventueel de leerkracht of docent, een IQ onderzoek en gesprekken. Vaak is ook een observatie van je kind in de klas nodig. De onderzoeksrapportage bevat de behaalde scores en analyse van de resultaten van de afname van de RAKIT-2 of WISC-V-nl, en geeft antwoord op de vragen die we vooraf samen hebben opgesteld. De rapportage en vervolgplan wordt besproken met ouders

Kosten bij particuliere afname
€104 per uur.
Het breed onderzoek neemt 18-24 uur in beslag.

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.nl

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.