Jongen vergrootglas

Breed onderzoek

Om de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk om een volledig beeld te hebben van de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind. Hiervoor is vaak verder onderzoek nodig.

Het is belangrijk om te weten dat wij niet enkel kijken naar de problemen die je kind ervaart, maar ook naar de mogelijkheden. Wat is er nodig om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen?

Wat is breed onderzoek en wanneer wordt het ingezet? 
Om de moeilijkheden van een kind beter te begrijpen is het soms nodig om een breed onderzoek in te zetten. Samen met ouders worden er onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen worden door middel van psychologische tests, vragenlijsten, gesprekken en observaties beantwoord. Het kind zelf, ouders en vaak ook de leerkracht worden betrokken bij het onderzoek. 

Er kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de aandachtsmoeilijkheden, naar het zelfbeeld, naar angsten of de impact van een nare ervaring. Ook de sociale vaardigheden of de emotie-regulatievaardigheden kunnen door middel van onderzoek in kaart worden gebracht.  

Vaak is het in beeld brengen van de sterktes en zwaktes binnen het intelligentieprofiel een onderdeel van het onderzoek. 

De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een onderzoeksverslag. Wij kunnen diagnoses stellen, zoals ADHD of autisme. Wij hechten echter meer belang aan het bieden van handelingsadviezen. Met behulp van de handelingsadviezen kunnen het kind, ouders en de leerkrachten beter afstemmen op de behoeften van het kind, waardoor de ontwikkeling gestimuleerd wordt. 

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.