Logo Uniek Praktijken fc 1 regel clean
voor 4e-jaars logopediestudenten

UNIEK ACADEMY  |  OVER UNIEK

Deelname aan zorgadministratie Nivel door Uniek

Vanaf september 2022 neemt Uniek deel aan zorgregistratie Nivel. 

Wat is NIVEL zorgregistratie Eerste Lijn?
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur levert het Nivel relevante informatie vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Zo weten we bijvoorbeeld of er griep of COVID-19 of een andere infectieziekte heerst, of gezondheids- campagnes het juiste effect hebben gehad en met wat voor zorgvragen mensen bij bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut of logopedist komen. Deze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Is er voldoende privacy?
Alle gegevens die ingestuurd worden zijn niet herleidbaar tot zorgverlener of client.

Uitgangspunten privacybescherming deelnemende zorgverleners en patiënten
Niet identificeerbaar: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt van de deelnemende zorgpraktijken geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden.

Pseudonimisering: Bij de deelnemende zorgpraktijken is sprake van ‘pseudonimisering aan de bron “via een ‘trusted third party” (ZorgTTP). Meer technische details vindt je bij Pseudonimisatie via ZorgTTP .

Gegevensbescherming: Nivel Zorgregistraties bevat gegevens die vallen onder het regime van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De procedures zijn erop gericht het herleiden van gegevens redelijkerwijs te voorkomen, namelijk vanwege het toepassen van de principes “privacy by design” en “privacy by default”. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt geen NAW-gegevens of geboortedatums.

Bezwaar maken: Patiënten die ondanks deze maatregelen bezwaar hebben tegen het gebruik van hun gegevens, kunnen dit kenbaar maken aan hun zorgverlener, waarna hun gegevens niet door het Nivel gebruikt zullen worden.

Niet herleidbaar: Medewerkers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen gegevens van patiënten niet zonder onevenredige tijd en moeite in de databank terugvinden aan de hand van door de patiënt zelf opgegeven niet-specifiek medische kenmerken.

Code Goed Gedrag: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn houdt zich aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.

Beveiligde verbinding: Deelnemende zorgverleners sturen de versleutelde gegevens naar het Nivel via een beveiligde verbinding.

Gecertificeerd: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

Meer informatie?
Bezoek de website van Nivel voor meer achtergrondinformatie over het Nivel en de door hun geproduceerde data. ccc

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.nl

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.