Actievoorwaarden kleurplatenwedstrijd 2023

1. Deelname

1.1 Je kunt deelnemen aan de kleurwedstrijd als cliënt van Uniek of familielid daarvan.

1.2  Deelnemen is mogelijk voor kinderenvan 0 t/m 18 jaar.

1.3 Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.4 Door mee te doenaan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en het privacy beleid. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.

1.5 Als je persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

1.6 Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis.

1.7 Alle informatie over de kleurwedstrijd is te vinden op www.uniekpraktijken.nl/kleurplaat

1.8 Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één kleurplaat meegenomen in de beoordeling.

1.9 De kleurplaat kan tot en met 30 december tijdens openingstijden worden opgehaald en ingeleverd bij een praktijk van Uniek.

1.10 De inzending moet uiterlijk 30 december zijn ontvangen door de behandelaar of via e-mail: info@expertisecentrum-uniek.nl of webformulier.

1.11 Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in en lever hem zo in bij de behandelaar of maak er een duidelijke foto van. Stuur de foto in per e-mail of het formulier op www.expertisecentrum-uniek.nl/kleurplaat. Zorg dat de naam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres goed leesbaar zijn.

2. Prijzen en trekking

2.1 De winnaars worden gekozen uit alle ontvangen inzendingen.

2.2 Als prijs geven wij drie keer een Lego speelset Rond de wereld t.w.v. € 50,- weg. 

2.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt Uniek Kind- en jeugdpraktijken zich het recht voor om de prijs te
vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met
de prijswinnaar(s).

2.4 De prijswinnaars worden gekozen door een door Uniek aangewezen jury. 

2.5 Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

2.6 De winnaars worden binnen uiterlijk twee weken na sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 14 dagen na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt Uniek zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te kiezen.

2.7 We houden de winnaars op de hoogte over de ontvangst van de prijs en de vorm waarin dit gebeurt.

3. Privacy

3.1 Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geeft je Uniek toestemming om
foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt
ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname
aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

3.2 Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat Uniek de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam, gemeente en
leeftijd van jouw kind.

3.3 Heb jij bezwaar met artikel 3.1 en/of 3.2 van de privacy voorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan Uniek kenbaar gemaakt worden.

3.4 Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Als jij aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen van Uniek of op een andere manier in contact wil blijven dan word jij
toegevoegd aan ons e-mailbestand. In alle overige gevallen worden jouw gegevens
binnen twee maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De actie wordt georganiseerd door Uniek Kind- en jeugdpraktijken waar de kleurplaat tijdens operningstijden verkrijgbaar is.

4.2 Bovengenoemde partij is onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voortvloeien uit deelname aan deze kleurplatenwedstrijd.

4.3 Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.