Verdietig kind op de grond
Kind met mentale problemen

In het vooronderzoek wordt gekeken naar welke behandeling het beste past bij je kind. Onze psychologen en regiebehandelaren kijken niet alleen naar het probleem maar naar wat er nodig is om jouw kind te laten ontwikkelen en groeien.

Basis GGZ

Onze aanpak omvat verschillende behandelvormen maar vallen allemaal onder de noemer Basis GGZ. Dat betekent dat we lichte tot matige psychische problemen behandelen.Je kunt
dan bijvoorbeeld denken aan somberheid, onzekerheid, faalangst, boosheid, slaapproblemen, problemen in het contact met leeftijdsgenootjes of met volwassenen. Een behandeling binnen de basis-ggz kan bestaan uit onder andere:

  • cognitieve gedragstherapie
  • oplossingsgerichte therapie
  • motiverende gespreksvoering
  • traumabehandeling (EMDR)
  • speltherapie
  • Animal Assited Therapie
  • Maar ook ouderbegeleiding en pedagogische begeleiding kunnen deel uitmaken van het traject. 

Uniek biedt geen specialistische GGZ behandelingen aan. Specialistische ggz omvat diagnostiek en behandeling van complexe problemen zoals depressies, autisme, eetstoornissen of verslavingen. Wel kunnen de psychologen beoordelen of eventueel gespecialiseerde behandeling noodzakelijk is.Een extra verwijzing vanuit de huisarts is dan niet meer nodig.