Kind krijgt leerondersteuning van uniek.1920x0

Vergoedingen dyslexie

Dyslexie
Uniek heeft een contract met bijna alle gemeente voor vergoede dyslexiebehandeling. Deze behandeling kan vaak op school plaatsvinden. In de meeste gevallen vergoeden gemeenten ook jeugdhulp-behandelingen. Een verwijzing vanuit een jeugdteam (CJG) of de huisarts opent de deur naar onze zorg.

Uitzondering: Uniek heeft in Rotterdam geen dyslexie vergoeding vanuit de gemeente

Tarief onderzoek zonder verwijsbrief:

Onderzoek naar mogelijke leerstoornissen zoals
dyslexie en dyscalculie met IQ: € 1.144,-
Dyslexieonderzoek zonder IQ € 676,-

Inschrijven voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij Uniek Kind- en jeugdpraktijken.

Logo Uniek Praktijken wit

Uniek Kind- en jeugdpraktijken is onderdeel van Expertisecentrum Uniek B.V.